کارشناسان ما به صورت روزانه به سوالات شما پاسخ خواهند داد. در صورت داشتن سوال و یا نیاز به مشاوره تخصصی سوالات خود را مطرح نمایید تا در کمتر از 48 ساعت کارشناسان ما از طریق همین صفحه به سوالات شما پاسخ دهند.

سوالات متداول

1آیا بیمه نامه تمام خطر پیمانکاران و تمام خطر نصب تمام حوادث را پوشش می دهند؟
آری ، بجز مواردی که صراحتاً در متن بیمه نامه استثنائات مستثنی گردیده است.
2بیمه نامه ریسکهای تکمیل شده ساختمانی در چه مورادی قابل استفاده است؟
انواع پروژه های عمرانی و پروژه های ذکر شده در بخش تمام خطر پیمانکاران پس از تکمیل و یا گذشت چند سال از اجرای آن میتوانند تحت پوشش این بیمه قرار گیرند.
3بیمه نامه آتش سوزی طرح جامع اصناف چه خطرات و خسارات تحت پوشش قرار می دهد؟
    در این بیمه نامه ساختمان و اثاث منزل در برابر حوادث زیر تحت پوشش قرار می گیرند:
  • حریق
  • انفجار
  • صاعقه
  • زلزله
  • مسئولیت مالی در مقابل همسایگان
  • پاکسازی محل حادثه
  • سرقت
  • وقفه در فعالیت (عدم‌النفع)