اطلاعیه شماره ۳۶ زیاندیدگان بیمه توسعه

ملاقات-مدیرعامل-بیمه-ایران
عیادت مدیرعامل بیمه ایران از جانبازان عزیز قطع نخاعی در آسایشگاه امام خمینی (ره) تهران
۱ اسفند ۱۳۹۵
اطلاعیه-37-بیمه-ایران
اطلاعیه شماره ۳۷ زیاندیدگان بیمه توسعه
۱ اسفند ۱۳۹۵
اطلاعیه-36-بیمه-ایران

((اطلاعیه شرکت سهامی بیمه ایران درخصوص واریز خسارت ثالث مالی و بدنه حوادث رانندگی بیمه نامه های صادره شرکت بیمه توسعه به شماره شبای بانک زیاندیدگان))

پیرو اطلاعیه های قبلی درراستای تسریع در پرداخت و کسب حداکثر رضایت زیان دیدگان محترم حوادث رانندگی شرکت بیمه توسعه نسبت به واریز خسارت تعداد 134 نفر از زیان دیدگان محترم حوادث رانندگی بیمه نامه های صادره شرکت مزبور به شماره شبای بانک نامبردگان به شرح فایل پیوست اقدام لازم صورت گرفته است.