اطلاعیه شماره ۳۷ زیاندیدگان بیمه توسعه

اطلاعیه-36-بیمه-ایران
اطلاعیه شماره ۳۶ زیاندیدگان بیمه توسعه
۱ اسفند ۱۳۹۵
طرح-بیمه-آتش-سوزی
مزایای استفاده از بیمه آتش سوزی
۸ فروردین ۱۳۹۶
اطلاعیه-37-بیمه-ایران

((اطلاعیه شرکت سهامی بیمه ایران درخصوص واریز بازخرید بیمه نامه های عمر و پس انداز صادره شرکت بیمه توسعه به شماره شبای بانک زیاندیدگان))

پیرو اطلاعیه های قبلی درراستای تسریع در پرداخت و کسب حداکثر رضایت بیمه گزاران محترم بیمه نامه های عمر و پس اندار شرکت بیمه توسعه، نسبت به واریز مبلغ بازخرید بیمه نامه های عمر و پس انداز 385 نفر از بیمه گذاران مذکور به شماره شبای بانک نامبردگان به شرح فایل پیوست اقدام لازم صورت گرفته است.