برای خرید بیمه ثالث ارزان خود را دچار دردسرهای غیرقابل جبران نکنید

حمایت بیمه ایران از کارگران ساختمانی
۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
چرا بیمه بدنه باوجود اختیاری بودن الزامی است؟
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶

بیمه شخص ثالث یکی از آشناترین انواع بیمه است. ۴۴٫۵ درصد دریافتی بیمه در ایران از محل بیمه شخص ثالث است که به دلیل اجباری بودن آن برای وسایل نقلیه است و بدون داشتن بیمه شخص ثالث مأمورین راهنمایی و رانندگی از حرکت وسیله نقلیه جلوگیری می‌کنند و جرائم سنگینی نیز برای آن در نظر گرفته‌شده است.
شاید شما هم دیده باشید که بسیاری از افراد تنها با تماس با یک نماینده بیمه درخواست صدور و یا تمدید بیمه شخص ثالث خودرو خود را می‌نمایند و یا در نمایندگی بیمه بدون مطالعه قرارداد و اطلاع از مفاد آن بیمه‌نامه را امضا کرده و مبلغ را پرداخت می‌نمایند. در بسیاری از موارد هم تنها به دلیل اختلاف چند ده‌هزارتومانی مبلغ پایین‌تر را از نماینده دیگری قبول می‌کنند بدون اینکه عواقب آن را بدانند. با یک مثال یکی از این موارد را توضیح می‌دهیم.


فرض کنید صاحب خودرو در زمان انجام بیمه ثالث به دلیل مبلغ کمی اختلاف قیمت سقف خسارت مالی را ۹میلیون تومان انتخاب می‌کند و اتفاقاً چند روز بعد با خودرو گران‌قیمتی تصادف می‌کند. خوشبختانه تصادف شدید نیست و مالک بدون نگرانی کوپن خود را برای دریافت خسارت به مالک خودرو آسیب‌دیده پرداخت می‌کند و چند روز بعد در روند پیگیری متوجه می‌شود خسارت خودرو ۱۲ میلیون تومان است که باید ۳ میلیون تومان آن را خودش پرداخت نماید.
این ۳ میلیون تومان به خاطر امتناع از پرداخت چند ده هزار تومان در روز انجام بیمه ثالث است. این موارد بسیار زیاد و گاهی جبران‌ناپذیر می‌باشد. توجه به موارد موجود در قرارداد و استفاده از مشاوره مشاوران متخصص یکی از اساسی‌ترین نکات در انجام بیمه شخص ثالث است که یکی از پرکاربردترین بیمه‌ها محسوب می‌شود.