بیمه آتش سوزی مسکونی طرح حامی خانه و خانواده

بیمه درمان SOS
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۸
آموزش پس انداز برای کودکان و نوجوانان
۲۶ خرداد ۱۳۹۸

بیمه آتش سوزی مسکونی طرح حامی

طرح حامی کامل

 

با توجه به شرایط مندرج در بیمه نامه ممکن است خطرات در یکی از سطوح ذیل مورد پوشش قرار گیرد:

  • آتش سوزی، انفجار، صاعقه، سیل و سرقت اثاث
  • غرامت فوت، نقص عضو و هزینه معالجه بیمه گزار و سایر افراد مقیم محل مورد بیمه ناشی از خطرهای فوق
  • مسئولیت بیمه گزار در برابر اشخاص ثالث، ناشی از وقوع خطرهای آتش سوزی و انفجار در محل مورد بیمه
  • هزینه اجاره و اسکان موقت بیمه گزار و خانواده وی در صورت تحقق خطرهای آتش سوزی، انفجار، صاعقه و سیل

 

بیمه آتش سوزی  • مسکونیتجاریانبارصنعتی
jQuery(document).bind(‘gform_post_render’, function(event, formId, currentPage){if(formId == 6) {if(!/(android)/i.test(navigator.userAgent)){jQuery(‘#input_6_2’).mask(‘(999) 999-9999’).bind(‘keypress’, function(e){if(e.which == 13){jQuery(this).blur();} } );}} } );jQuery(document).bind(‘gform_post_conditional_logic’, function(event, formId, fields, isInit){} ); jQuery(document).ready(function(){jQuery(document).trigger(‘gform_post_render’, [6, 1]) } );

نوشته بیمه آتش سوزی مسکونی طرح حامی خانه و خانواده اولین بار در بیمه ایران. پدیدار شد.

Source: iranincuranse