مقالات

۱۰ آذر ۱۳۹۳

بیمه ایران در اطلاع رسانی اول شد !

بیمه ایران در اطلاع رسانی اول شد روابط عمومی بیمه ایران رتبه نخست در رشته اطلاع رسانی را در بین شرکت‌های بیمه‌ای از آن خود کرد. […]
۱۰ آذر ۱۳۹۳
بیمه-ایران

بیمه ایران دراطلاع رسانی اول شد

روابط عمومی بیمه ایران رتبه نخست دررشته اطلاع رسانی را دربین شرکت های بیمه ای از آن خود کرد. به گزارش روابط عمومی بیمه ایران؛ درهمین […]
۲۶ آبان ۱۳۹۳

خسارت بیمه عمر و سرمایه گذاری

مراحل دریافت خسارت بیمه عمر و سرمایه گذاری:  • ارسال نامه به مرکز که طی آن شرح واقعه, تاریخ و علت وقوع و نوع خسارت اعلام شود […]
۲۶ آبان ۱۳۹۳

خسارت بیمه عمر و سرمایه گذاری

مراحل دریافت خسارت بیمه عمر و سرمایه گذاری:  • ارسال نامه به مرکز که طی آن شرح واقعه, تاریخ و علت وقوع و نوع خسارت اعلام شود […]