مقالات

۱۹ فروردین ۱۳۹۶
مقالات-خودرو بیمه ایران

بیمه بدنه اتومبیل

بطور کلی گروه بیمه اتومبیل جبران کننده خسارت‌های ناشی از حوادث رانندگی از جمله تصادف، آتش‌سوزی و سرقت به اتومبیل مورد بیمه، سرنشینان آن و اشخاص ثالث می‌باشد.
۱۶ فروردین ۱۳۹۶
طرح-جامع-اصناف بیمه ایران

بیمه طرح جامع اصناف

طی توافق فی ما بین آقایان قاسم نوده فراهانی رئیس شورای اصناف کشور و سهامیان مدیر عامل بیمه ایران از تاریخ یکشنبه دوم دیماه 86 طرح بیمه تکمیلی اصناف کشور امضاء و به اجرا در آمد .
۱۲ فروردین ۱۳۹۶
بیمه اشخاص بیمه ایران

بیمه اشخاص

انسان‌ از آغاز پیدایش‌ جوامع‌ انسانی‌، در جستجوی‌ غریزی‌ به‌ دنبال‌ تأمین نیازهای‌ جسمی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ وسیاسی‌ بوده‌ است‌ و این امر زمینه ساز ایجاد شرکت‌های بیمه‌ای می‌باشد.
۸ فروردین ۱۳۹۶
طرح-بیمه-آتش-سوزی

مزایای استفاده از بیمه آتش سوزی

موضوع بیمه آتش‌سوزی، تأمین خسارت و جبران زیان‌های مالی و مادی است که بر اثر وقوع خطر آتش‌سوزی به اموال و دارائی‌های بیمه گذار وارد می‌شود.
۲۳ فروردین ۱۳۹۶
بیمه-عمر

بیمه عمر، یک سرمایه‌گذاری پرسود

تأمین هزینه زمان پیری و تضمین آینده برای هر فردی مهم است و می‌توان این‌طور بیان کرد که بسیاری از تلاش‌ها و فعالیت‌های کنونی ما جهت […]
۱۶ فروردین ۱۳۹۶
طرح-جامع-اصناف بیمه ایران

بیمه طرح جامع اصناف

طی توافق فی ما بین آقایان قاسم نوده فراهانی رئیس شورای اصناف کشور و سهامیان مدیر عامل بیمه ایران از تاریخ یکشنبه دوم دیماه 86 طرح بیمه تکمیلی اصناف کشور امضاء و به اجرا در آمد .
۱۲ فروردین ۱۳۹۶
بیمه اشخاص بیمه ایران

بیمه اشخاص

انسان‌ از آغاز پیدایش‌ جوامع‌ انسانی‌، در جستجوی‌ غریزی‌ به‌ دنبال‌ تأمین نیازهای‌ جسمی‌، اقتصادی‌، اجتماعی‌ وسیاسی‌ بوده‌ است‌ و این امر زمینه ساز ایجاد شرکت‌های بیمه‌ای می‌باشد.